Lite om Mora Båtklubb

Mora Båtklubb är en allmännyttig ideel förening som bildades den 23 februari 1971
genom en sammanslagning av Mora Motorklubb (bildad 1932) och Mora segelklubb (bildad 1942).

Klubbens syfte och ändamål är att verka för dess medlemmar genom att tillvarata båtfolket intressen i frågor som
bl a. rör småbåtshamnar och uppläggningsplatser.

Klubben verkar för en god sjösäkerhet, miljö samt ett gott kamrat och sjömanskap.
Årligen arrangeras diverse olika evangemang för att stärka medlemmarnas trevnad och sammanhållning inom klubben.

För att öka sjösäkerheten inom Moras sjöområde ansvarar klubben för utsättning och underhåll av erfoderliga sjömärken.
Vi satsar på att skapa förutsättningar för ett attraktivt medlemskap och en trivsamt båtliv på Siljan.

Mora Båtklubb är medlem i

Stadgar

Nyfiken på klubbens stadgar, ladda ner dom här.


Mora Båtklubb Stadgar