Avgifter

Medlemsavgift

Medlemsavgift 250 kr
Som medlem i Mora båtklubb har du möjlighet att använda klubbens faciliteter som sjösättningsramp, mastkran, dusch, toalett, latrintömning mm.
Möjlighet att hyra klubbstugan till förmånligt pris för privata engagemang 400 kr/dygn.
Möjlighet att få hyra en vinterförvaringsplats till din båt.
Behålla din tur i båtplats kön.

Båtplatsavgifter

Sanda båtplats 403, 405, 407, 409: Avgift 2 000 kr + medlemsavgift
Sanda övriga båtplatser: 2 800 kr + medlemsavgift
Saxviken 2 800 kr + medlemsavgift
Som båtplatsinnehavare ingår vinterplats på Sanda
Möjlighet att ställa in din täckställning i klubbens magasin under sommaren, i mån av plats.
Förvara din mast i klubbens magasin under vintertid.
Båtplatsavgift kan reduceras med maximal 1 800 kr för utfört arbete för klubbens räkning.
Vaktnatt -1000 kr
Arbete -100 kr / timme
Allt arbete som skall utföras delas ut av styrelsen.
Alla arbetstimmar/vaktnätter redovisas på separat blankett som skall godkännas av hamnkapten, Stugfogde, områdesansvarig, ordförande.

Vinteruppställningsplats (ej båtplatsinnehavare)

Avgift 1 400 kr / båt + medlemsavvgift
Möjlighet att ställa in din täckställning i klubbens magasin under sommaren
Förvara din mast i klubbens magasin under vintern

Kontakt eller stödmedlem

För frågor om ledig båtplats ta kontakt med våra hamnkaptener eller ordförande för mer info.

Vill du bara bli stödmedlem i klubben kan du swisha in 250 kr på
1232720381 märk swishen med E-post och postadress.

Båtplats

Behov av båtplats? Här finner du båtplatskontrakten.
Ladda ner dom här.